AD2 型 - 一體成型

§特性:網狀一體成型棧板,二向叉,單面使用,便於使用各種機具,可上料架及重疊堆放。

 

AD2型規格一覽表

型號

尺寸(cm)
長 X 寬 X 高

架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG)
AD2-4440       110 X 100 X 15 1000 1500
AD2-4444

110 X 110 X 15

1000 1500
AD2-4840

120 X 100 X 15

1000 1500
AD2-4844       120 X 110 X 15 1000 1500
AD2-4848       120 X 120 X 15 1000 1500
AD2-5240       130 X 100 X 15 1000 1500
AD2-5244       130 X 110 X 15 1000 1500
AD2-5248       130 X 120 X 15 1000 1500

AD2-5252

      130 X 130 X 15

1000 1500

回 一體成型系列頁                                               回新產品介紹