AD4 型 - 一體成型

§特性:網狀一體成型棧板,四向叉,單面使用,便於使用各種機具,可上料架及重疊堆放。

 

AD4型規格一覽表

型號

尺寸(cm)
長 X 寬 X 高

動態承載(約_KG 靜態承載(約_KG)
AD4-4440       110 X 100 X 15 1000 3000
AD4-4444

110 X 110 X 15

1000 3000
AD4-4840

120 X 100 X 15

1000 3000
AD4-4844       120 X 110 X 15 1000 3000
AD4-4848       120 X 120 X 15 1000 3000
AD4-5240       130 X 100 X 15 1000 3000
AD4-5244       130 X 110 X 15 1000 3000
AD4-5248       130 X 120 X 15 1000 3000

AD4-5252

      130 X 130 X 15

1000 3000

回 一體成型系列頁                                               回新產品介紹