HS4 型 - 一體成型

§特性:網狀一體成型棧板,四向叉,單面使用,便於使用各種機具,可上料架及重疊堆放。

 

HS4型規格一覽表

型號

尺寸(cm)
長 X 寬 X 高

架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG)
HS4-4440       110 X 100 X 16 800 1000
HS4-4444

110 X 110 X 16

800 1000
HS4-4448

110 X 120 X 16

800 1000
HS4-4646

115 X 115 X 16

800 1000
HS4-4840

120 X 100 X 16

800 1000
HS4-4844       120 X 110 X 16 800 1000
HS4-4848       120 X 120 X 16 800 1000
HS4-5244       130 X 110 X 16 800 1000

HS4-5248

      130 X 120 X 16

800

1000

回前頁