LD4 型 -一體成型

§ 特性: 網狀一體成型棧板,四向叉,單面使用,便於使用各種機具,可上料架及重疊堆放。適用於堆高機及油壓托板車

 

LD4型規格一覽表

型號

尺寸(cm)
長 X 寬 X 高

架上承載(約_KG) 動態承載(約_KG)
LD4-4036

      100 X 90 X 15

600

800
LD4-4040

100 X 100 X 15

600

800
LD4-4436

110 X 90 X 15

600

800
LD4-4440

110 X 100 X 15

600

800
LD4-4444

110 X 110 X 15

600

800
LD4-4836

      120 X 90 X 15

600

800
LD4-4840

      120 X 100 X 15

600

800
LD4-4844

      120 X 110 X 15

600

800

回前頁